Showroom và trung tâm dịch vụ Panasonic Campuchia

Showroom và trung tâm dịch vụ Panasonic Campuchia2018-05-14T04:45:05+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho Showroom và trung tâm dịch vụ Panasonic Campuchia. Dự án khởi công tháng 12 năm 2014 và hoàn thành tháng 4 năm 2015.