Khách sạn Wink Đà Nẵng

Khách sạn Wink Đà Nẵng2022-02-24T14:50:08+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Số 178 Trần Phú, quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng

Hạng mục công việc: Nhà thầu cơ điện

Tiến độ: 08/2020 – 10/2021

Chi tiết dự án

Skills Needed: