Yusen Logistic

Yusen Logistic2018-05-14T04:45:12+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống điện cho  văn phòng Yusen Logistic ở Campuchia. Dự án khởi công vào tháng 9 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2014.