Nhà máy của Parker International corporation Việt Nam Đồng Văn

Nhà máy của Parker International corporation Việt Nam Đồng Văn2020-06-26T16:25:12+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Xây dựng nhà máy của công ty Parker International corporation Việt Nam Đồng Văn

Địa điểm: Đồng Văn III- Hoàng Đông- Duy Tiên Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty Parker International Corporation Việt Nam Đồng Văn

Hạng mục công việc: Thầu cơ điện

Tiến độ: 10/12/2019 – 15/05/2020

 

Chi tiết dự án

Skills Needed: