Văn phòng Leo Palace Campuchia

Văn phòng Leo Palace Campuchia2018-05-14T04:38:21+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho Văn phòng Leo Palace Campuchia. Dự án khởi công vào tháng 10 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2015.