Nhà máy WEHC – Hải Dương

Nhà máy WEHC – Hải Dương2020-06-26T16:32:53+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Xây dựng Nhà máy WEHC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam (WTVN)

Địa điểm: Km47, QL5, KCN An Phát Complex, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương

Hạng mục: Tổng thầu  xây dựng, nội thất và thi công gói cơ – điện cho nhà máy

Diện tích: 11.500 m2

Tiến độ: 9/2019 – 2/2020