Tổ hợp chung cư cao cấp Sunshine Garden

Tổ hợp chung cư cao cấp Sunshine Garden2022-02-24T14:47:26+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng mục công việc: Nhà thầu cơ (HVAC)

Tiến độ: 11/2018 – 05/2019