Tin tức

Tin tức2020-04-25T14:14:28+00:00

Nhà máy Điện Mặt trời Mỹ Hiệp: Đòn bẩy đưa Bình Định trở thành trung tâm năng lượng tái tạo

Tháng 1/2021, Nhà máy Điện Mặt trời Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) với công suất 50 MWp đã được khánh thành sau hơn một tháng hòa lưới điện quốc gia và vận hành thương mại. Chủ sở hữu d [...]