Tin tức

Tin tức2020-04-25T14:14:28+00:00

Sáng kiến ứng dụng AI vào đào tạo An toàn, Sức khỏe, Môi trường: Giải pháp đột phá của Nhân viên An toàn

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực đã trở thành xu hướng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo và th [...]

Chủ tịch Yên Bái sang Tokyo, tận tay trao Chứng nhận đầu tư cho chủ dự án 3.000 tỉ đồng

Nhà máy điện sinh khối với sự hỗ trợ từ Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ được xây dựng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trên diện tích khoảng 10ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 100 đến 120 triệu đô la. C [...]