Tin tức

Tin tức2018-09-22T02:35:37+00:00

Bình Dương phát triển điện mặt trời đáp ứng nhu cầu năng lượng cho thành phố thông minh

Bình Dương đang thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh, và điện mặt trời sẽ là nguồn năng lượng tối ưu trong điều kiện hiện nay đối với địa phương. Năng lượng cho thành phố thông minh Ông Nguyễ [...]