Nhà máy ESQUEL Việt Nam

Nhà máy ESQUEL Việt Nam2020-02-07T15:07:26+00:00

Mô tả dự án

Dự án Cải tạo xưởng sản xuất giai đoạn 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam

Địa chỉ:  Khu Công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Gói thầu: Dự án Cải tạo xưởng sản xuất– giai đoạn 2

Tiến độ: 7/2019 – 9/2019