Nhà máy Daikin Hưng Yên

Nhà máy Daikin Hưng Yên2021-04-23T15:52:06+00:00

Mô tả dự án

Nằm trong chiến lược quản lý của tập đoàn đến năm 2020,Tập đoàn Daikin đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh điều hòa ở các thị trường đang phát triển ở Châu Á, bắt đầu với thị trường Việt Nam với mục tiêu đạt được doanh thu 380 tỷ Yên tại Châu Á vào năm 2018. Nhà máy Daikin Hưng Yên là nhà máy sản xuất điều hòa lớn nhất Việt Nam của Daikin với giá trị đầu tư khoảng 10 tỷ yên Nhật (93.6 triệu USD).  NSN là nhà thầu thực hiện phần Cơ cho dự án này trong 9 tháng từ tháng 04/2017 đến hết tháng 04/2018.