Nhà máy Nestle Pioneer Myanmar

Nhà máy Nestle Pioneer Myanmar2021-04-23T15:49:40+00:00

Mô tả dự án

Nestle là thương hiệu nổi tiếng thế giới về lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm ăn liền. Nhà máy Nestle Pioneer Myanmar là nhà máy đầu tiên của Nestle tại quốc gia này, được đặt tại thành phố Yangon. Đây là dự án lớn đánh dấu bước chuyển mình của NSN trong việc mở rộng hoạt động sang các quốc gia lân cận. NSN là nhà thầu cơ điện  cho dự án, khởi công từ tháng 05/2017 đến tháng 12/2017.

Chi tiết dự án

Skills Needed: