Nhà máy Denso Việt Nam

Nhà máy Denso Việt Nam2022-02-24T14:48:56+00:00

Mô tả dự án

ROOFTOP DENSO VIETNAM – 1.995.840 Wp

Chủ đầu tư: DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO. , LTD

Địa điểm: KCN Thăng Long 1, Đông Anh, Hà Nội

Công suất: 1.995.840 Wp

Diện tích: 12.096m2

Tiến độ: 10/2019 – 2/2020