Nhà máy Denso Hà Nội

Nhà máy Denso Hà Nội2020-11-23T16:25:27+00:00

Mô tả dự án

ROOFTOP DENSO VIETNAM – 1.995.840 Wp

Chủ đầu tư: DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO. , LTD

Địa điểm: KCN Thăng Long 1, Đông Anh, Hà Nội

Công suất: 1.995.840 Wp

Diện tích: 12.096m2

Tiến độ: 10/2019 – 2/2020

Chi tiết dự án

Skills Needed: