Nhà máy Canon Việt Nam – Hà Nội

Nhà máy Canon Việt Nam – Hà Nội2019-09-30T16:43:50+00:00

Mô tả dự án

Tổng thầu CME cho dự án Cải tạo Nhà máy Canon

Địa điểm: KCN Thăng Long 2, Đông Anh, Hà Nội

Trạng thái: Đã hoàn thành

Tiến độ: 03/2017 – 12/2017