Nhà máy Valuetronics Việt Nam

Nhà máy Valuetronics Việt Nam2022-02-24T14:51:17+00:00

Mô tả dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Valuetronics Việt Nam

  • Hạng mục công việc: Tổng thầu thiết kế & thi công
  • GPXD số 48/GPXD ngày 05/06/2020 cấp bởi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
  • Diện tích khu đất: 52,541.00 m2
  • Thời gian thi công: 6/2020 – 5/2021