Nhà máy Điện mặt trời 49.5 MWp – Tổ hợp NLTT Dohwa Lệ Thủy

Nhà máy Điện mặt trời 49.5 MWp – Tổ hợp NLTT Dohwa Lệ Thủy2022-02-24T14:46:45+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Công suất: 49.5 MWp

Sản lượng điện: 65 triệu KWh/năm

Ngày vận hành thương mại: 12/2019