NSN: JQA đánh giá ISO 45001:2018 định kỳ lần thứ 5

NSN: JQA đánh giá ISO 45001:2018 định kỳ lần thứ 5

Từ 30/3/2013 – 31/3/2023, các chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận JQA đã thực hiện đánh giá định kỳ Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Đây là cuộc đánh giá lần thứ 5 kể từ khi NSN nhận được chứng chỉ ISO 45001:2018 vào năm 2019, việc đánh giá này được duy trì định kỳ hàng năm nhằm đánh giá sự phù hợp của hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Đoàn đánh giá do Ông Nguyễn Tất Thắng của JQA cùng với Lãnh đạo công ty, bộ phận QA, Phòng Phát triển kinh doanh và Ban thi công công nghiệp của NSN, đánh giá trực tiếp dự án Hapam tại khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Nội dung đánh giá dự án về các hoạt động đào tạo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, hướng dẫn an toàn; việc phân công trách nhiệm và quyền hạn, mục tiêu an toàn và kế hoạch thực hiện, hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại công trường, kiểm soát hồ sơ, kiểm soát các hướng dẫn an toàn tại công trường, các biển báo hướng dẫn, đào tạo an toàn cho công nhân, kiểm soát thẻ AT, an toàn máy móc thiết bị, hệ thống PCCC, ứng phó với trường hợp khẩn cấp, thiên tai, …

Sau 2 ngày tập trung làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần cầu thị cùng sự hợp tác kịp thời cung cấp các bằng chứng, tài liệu, hồ sơ từ các phòng ban liên quan, Chuyên gia đánh giá đã thu thập đủ bằng chứng và đưa ra kết luận: Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 đã được thiết lập và duy trì cho các hoạt động an toàn & sức khỏe nghề nghiệp phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 theo phạm vi mà JQA đã công nhận. JQA sẽ tiếp tục cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho NSN.

Ngoài ra, chuyên gia đánh giá từ JQA cũng đưa ra một số khuyến nghị cải tiến hệ cho các phòng ban liên quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp, qua đó góp phần đảm bảo sự phù hợp trong các hoạt động chứng nhận của JQA đã cấp cho NSN.

By |2023-04-07T09:55:18+00:00April 5th, 2023|Tin tức, Tin tức công ty|0 Comments