Nhà máy điện Mặt trời Hàm Phú 2

Nhà máy điện Mặt trời Hàm Phú 22023-05-17T16:45:13+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 – 49MWp

Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy điện Gia Lai trực thuộc Tập đoàn TTC

Địa điểm: Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Sản lượng: 76 triệu KWh

Ngày vận hành thương mại: 21/04/2019

Hiện trạng: Đã hoàn thành