Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp 50 MWp

Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp 50 MWp2022-08-19T09:28:32+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Công suất: 50 MWp

Hạng mục công việc: Tổng thầu EPC

Sản lượng điện: 82 triệu KWh/năm

Ngày vận hành thương mại: 16/12/2020

Đây là dự án đầu tiên NSN giữ hai vai trò: Chủ đầu tư và Tổng thầu EPC