Điện mặt trời áp mái Chingluh Việt Nam

Điện mặt trời áp mái Chingluh Việt Nam2022-02-24T14:50:47+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Đạo, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Công suất: 1,982,4kWdc

Thời gian: 08/2020 – 10/2020

Chi tiết dự án

Skills Needed: