Viện Ứng dụng Công nghệ Nacentech

Viện Ứng dụng Công nghệ Nacentech2022-08-19T09:29:16+00:00

Mô tả dự án

Rooftop For Nacentech Laboratory

Địa điểm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Diện tích: 670 m2

Công suất:  70,95 kWp DC

Hiện trạng: Đã hoàn thành

Chi tiết dự án

Skills Needed: