Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.4

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.42022-02-24T14:42:38+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Hồ Sông Trâu, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Hạng mục: Tổng thầu EPC

Công suất: 100 MWp

Sản lượng điện: 156 triệu KWh/năm