Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Corona Viet Nam

NSN là tổng thầu thiết kế và xây dựng hệ thống phòng sạch cho nhà máy Corona Việt Nam. Dự án khởi công tháng 10 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2012.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Corona Viet Nam