Nhà máy CIMA

Nhà máy CIMA2018-05-14T07:07:45+00:00

Mô tả dự án

NSN vinh dự trở thành tổng thầu  thiết kế,  xây dựng, cơ điện cho dự án nhà máy CIMA Việt Nam nằm tại lô CN2, cụm công nghiệp Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ. Dự án đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự trưởng thành, lớn mạnh của NSN, thể hiện sự phát triển về trình độ quản lý, năng lực thi công và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ CNV NSN.

 

Chi tiết dự án

Skills Needed: