Sitemap| Email

24/7 Support: 84-4-3652-3222

Email: contact@nsn.com.vn

    Bài hát truyền thống

Nhà máy Honda Việt Nam chi nhánh Hà Nam

NSN đã thi công hệ thống điện cho nhà máy Honda Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn II thuộc tỉnh Hà Nam. NSN đã thực hiện dự án đúng tiến độ với chất lượng cao và đã nhận được thư chứng nhận của khách hàng.

 

Hình ảnh dự án

Nhà máy Honda Việt Nam chi nhánh Hà Nam