MARKET NEWS

MARKET NEWS2018-10-12T10:54:41+00:00

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 07/8/2019 về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư gần 1 [...]