Yamato Viet Nam Factory

Yamato Viet Nam Factory2018-05-14T04:46:46+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Yamato Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 11 năm 2008 và hoàn thành tháng 6 năm 2009.