Văn phòng Daiwa House Vietnam Co. Ltd tại Hà Nội

Văn phòng Daiwa House Vietnam Co. Ltd tại Hà Nội2022-02-24T15:58:14+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công phần cơ điện và nội thất cho văn phòng Daiwa House Vietnam và đã đáp ứng tiêu chuẩn rất cao của Tập đoàn Daiwa House – một trong 50 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Dự án hoàn thành vào tháng 7 năm 2014.

Chi tiết dự án

Skills Needed: