TS Viet Nam Factory

TS Viet Nam Factory2018-05-14T04:45:48+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy TS Việt Nam. Dự án được thực hiện chỉ trong vòng tháng 7 năm 2007.