Tòa văn phòng NSN

Tòa văn phòng NSN2018-05-14T06:48:51+00:00

Mô tả dự án

Tòa nhà văn phòng của NSN do chúng tôi tự thiết kế và thi công. Dự án bắt đầu vào tháng 3 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2015.