Tòa Văn phòng NSN

Tòa Văn phòng NSN2022-02-24T15:57:56+00:00

Mô tả dự án

Tòa nhà văn phòng của NSN do chúng tôi tự thiết kế và thi công. Dự án bắt đầu vào tháng 3 năm 2014 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2015.

Chi tiết dự án

Skills Needed: