Showroom Toyota Vĩnh Phúc – HT

Showroom Toyota Vĩnh Phúc – HT2018-05-14T04:32:58+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc. Dự án khởi công vào tháng 1 năm 2012 và hoàn thành tháng 6 năm 2013. Khách hàng đã gửi thư khen ngợi NSN thể hiện sự hài lòng của họ với năng lực hoàn thành dự án bám sát tiến độ của NSN.