Showroom Toyota Bình Dương

Showroom Toyota Bình Dương2018-05-14T07:05:12+00:00

Mô tả dự án

NSN thiết kế và thi công cơ điện và xây dựng cho Showroom của Toyota ở Bình Dương. Dự án khởi công tháng 8 năm 2009 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2009.

Chi tiết dự án

Skills Needed: