Nhà máy TPR Việt Nam

Nhà máy TPR Việt Nam2018-05-14T03:12:15+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy TPR Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 12 năm 2013 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2014.