Nhà máy Spica Viet Nam

Nhà máy Spica Viet Nam2018-05-14T07:07:17+00:00

Mô tả dự án

NSN làm tổng thầu cho dự án mở rộng nhà máy SPICA bao gồm: hệ thống cơ điện, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng, hệ thống FF, tu sửa nhà máy và văn phòng, căng tin, bể chứa. Dự án được thực hiện trong vòng 2 tháng – từ tháng 9 tới tháng 11 năm 2010. Trong thư khen ngợi gửi NSN, SPICA đã thể hiện sự công nhận đối với năng lực hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu kĩ thuật của SPICA.