Nhà máy Spica Elastic Giai đoạn 3&4

Nhà máy Spica Elastic Giai đoạn 3&42018-05-14T03:00:33+00:00

Mô tả dự án

NSN tiếp tục là tổng thầu CME ( Xây dựng và cơ điện) cho nhà máy Spica giai đoạn 3 & 4.  Nối tiếp những thành công của dự án Spica Elastic Giai đoạn 1&2, dự án Spica Elsactic giai đoạn 3&4 được triển khai tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh, từ 02/2017 đến tháng 10/2017.