Nhà máy Shinyang Hàn Quốc

Nhà máy Shinyang Hàn Quốc2018-05-14T06:54:46+00:00

Mô tả dự án

NSN làm tổng thầu xây dựng và hệ thống cơ điện cho nhà máy Shinyang Metal IND Co., Ltd – doanh nghiệp ép đùn nhôm lớn nhất ở Hàn Quốc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 16,216 m2 tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.