Nhà máy Sakai Amiori Việt Nam giai đoạn 2

Nhà máy Sakai Amiori Việt Nam giai đoạn 22022-02-24T15:52:02+00:00

Mô tả dự án

Dự án mở rộng Nhà máy Sakai Amiori giai đoạn 2.

Diện tích 2357m2

Địa điểm: Lô CN07A, cụm công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tiến độ từ 01/04/2019 – 30/11/2019

Dự án vượt tiến độ 1 tháng 7 ngày, ngày 23/10/2019, tiến hành bàn giao dự án tại văn phòng Nhà máy Sakai Amiori.