Nhà máy Piaggio Việt Nam

Nhà máy Piaggio Việt Nam2018-05-14T07:05:19+00:00

Mô tả dự án

NSN thiết kế và thi công xây dựng nhà máy Piaggio Vietnam. Dự án khởi công vào tháng 12 năm 2007 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2008. Piaggio Vietnam đã gửi thư khen ngợi NSN thể hiện sự hài lòng và ấn tượng của họ với năng lực hoàn thành dự án bám sát tiến độ của NSN.