Nhà máy Niwa Việt Nam

Nhà máy Niwa Việt Nam2018-05-14T03:05:08+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy Niwa Việt Nam. Dự án khởi công vào tháng 10 năm 2015 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2015.