Nhà máy Honda Việt Nam Vĩnh Phúc

Nhà máy Honda Việt Nam Vĩnh Phúc2022-02-24T10:11:57+00:00

Mô tả dự án

NSN là Tổng thầu CME ( Cơ điện và xây dựng) cho dự án Lắp đặt mới hệ thống giám sát năng lượng cho toàn nhà máy Honda Việt Nam tại thị trấn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống giám sát năng lượng có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn năng lượng phục vụ cho việc vận hành nhà máy. Dự án được NSN thực  hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 06/2018.