Nhà máy First Solar – Tera 2 (2019)

Nhà máy First Solar – Tera 2 (2019)2020-06-24T15:44:12+00:00

Mô tả dự án

Gói công việc sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng nhà máy

Địa điểm: KCN Đông Nam, Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết dự án

Skills Needed: