Nhà máy Frist Solar – Tera 2 (2019)

Nhà máy Frist Solar – Tera 2 (2019)2019-10-15T13:57:53+00:00

Mô tả dự án

Gói công việc sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng nhà máy

Địa điểm: KCN Đông Nam, Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trạng: Đang thực hiện

Chi tiết dự án

Skills Needed: