Nhà máy First Solar VN- Tera 2

Nhà máy First Solar VN- Tera 22022-02-24T15:53:28+00:00

Mô tả dự án

NSN – Nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống điện cho nhà máy First Solar Việt Nam – Dự án Tera giai đoạn 2 – 2017 và 2018

Địa điểm: KCN Đông Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tiến độ: 05/2017 – 06/2018.

Hiện trạng: Đã hoàn thành

Chi tiết dự án

Skills Needed: