Nhà máy First Solar Việt Nam Tera 2

Nhà máy First Solar Việt Nam Tera 22022-02-24T15:56:31+00:00

Mô tả dự án

Địa điểm: Khu Công nghiệp Đông Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Công việc sửa chữa

Thời gian: Từ năm 2019

Chi tiết dự án

Skills Needed: