Công ty TNHH Chế tạo máy EBA

Công ty TNHH Chế tạo máy EBA2021-05-10T11:03:32+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Công việc cơ điện và xây dựng cho việc mở rộng nhà máy EBA

Chủ đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ TẠO MÁY EBA

Thầu chính: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HIRAIWA – NSN

Địa điểm: Lô N1, N2, N3 khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.

Tiến độ: 10/2019 – 3/2020