Nhà máy Điện mặt trời Phước Ninh

Nhà máy Điện mặt trời Phước Ninh2022-02-24T15:49:54+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh – 45MWp

Chủ đầu tư: Công ty  cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (trực thuộc Tập đoàn T&T Group)

Địa điểm: xã Phước Minh & Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Sản lượng: 75 triệu KWh

Thời gian vận hành:10/06/2020