Nhà máy Corona Việt Nam

Nhà máy Corona Việt Nam2018-05-02T03:04:13+00:00

Mô tả dự án

NSN là tổng thầu thiết kế và xây dựng hệ thống phòng sạch cho nhà máy Corona Việt Nam. Dự án khởi công tháng 10 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2012.

Chi tiết dự án