Honda Việt Nam PC-2A

Honda Việt Nam PC-2A2018-05-14T04:15:43+00:00

Mô tả dự án

NSN thi công hệ thống cơ điện và kết cấu thép cho Honda Vietnam tại Vĩnh Phúc. Công trình đã được khởi công vào tháng 12 năm 2008 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2009. Honda Vietnam đã gửi thư khen ngợi khả năng và sự chuyên nghiệp của NSN trong quá trình thi công dự án.