Nhà máy Asahi Intecc Hà Nội giai đoạn 2

Nhà máy Asahi Intecc Hà Nội giai đoạn 22022-02-24T15:52:30+00:00

Mô tả dự án

Dự án: Nâng cấp khu phụ trợ nhà máy Asahi Intecc Hà Nội

Chủ đầu tư: Asahi Intecc Hanoi

Hạng mục: Tổng thầu

Địa điểm: KCN Thăng Long 1, Đông Anh, Hà Nội

Diện tích: 4.612 m2

Tiến độ: 05/2019 – 03/2020