Nhà máy Kyocera Việt Nam

Nhà máy Kyocera Việt Nam2022-02-24T10:08:47+00:00

Mô tả dự án

KYOCERA VIỆT NAM là một trong 230 công ty thành viên trên toàn thế giới của Tập đoàn KYOCERA – một tập đoàn đa ngành nghề, đa quốc gia nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản với thành tích chưa từng lỗ kể từ khi thành lập. Sản phẩm chính của Tập đoàn KYOCERA là linh kiện gốm cho điện tử và các ứng dụng kết cấu.  NSN là tổng thầu thực hiện dự án cải tạo Nhà Máy KYOCERA VIỆT NAM tại Yên Mỹ, Hưng Yên, bao gồm cả cơ điện và xây dựng từ năm 2013 đến nay.

Chi tiết dự án

Skills Needed: