Nhà máy điện tử Meiko Electronics Việt Nam

Nhà máy điện tử Meiko Electronics Việt Nam2019-10-02T08:33:30+00:00

Mô tả dự án

Meiko Electronics Việt Nam là một trong những khách hàng lâu năm của NSN. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà máy, nhu cầu sửa chữa, cải tạo để gia tăng công suất hoạt động, Meiko Electronics Việt Nam thưởng xuyên có các dự án cải tạo sửa chữa nhà máy. Chủ đầu từ Meiko Electronics Việt Nam luôn tin tưởng vào năng lực và chất lượng thi công của NSN. Các dự án được ký kết liên tục trong cả năm 2017, 2018, 2019.