Bệnh viện Vinmec Nha Trang

Bệnh viện Vinmec Nha Trang2018-05-14T06:53:24+00:00

Mô tả dự án

NSN thiết kế nội thất cho bệnh viện Vinmec Nha Trang, bệnh viện quốc tế năm sao của tập đoàn Vingroup.

Chi tiết dự án

Skills Needed: